Tahtotilasta tarkkoihin mittauksiin, tavoitteisiin ja tuloksiin

Ympäristöarvot ja ekologinen toiminta ovat alusta asti olleet yksi toimintamme peruskivistä. Tofu on jo lähtökohdiltaan erittäin ympäristöystävällinen tuote, joka jättää huomattavasti pienemmän hiilijalanjäljen kuin esimerkiksi eläinperäinen proteiinituotanto. Tarkan seurannan, mittausten ja laskelmien avulla olemme kuitenkin pystyneet parantamaan tulosta huomattavasti ja olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen.

Jalofoodsin toiminta sertifioitiin FSSC 22000 -elintarviketurvallisuusstandardilla.

Ympäristötekoja vuodesta 1989

1989

Oy Soya Ab perustettu. Valittu eettisesti tuotetut luomuraaka-aineet.

2000

Asennettu maalämpöpumppu ja laaja lämmöntalteenotto- ja kierrätysjärjestelmä, jossa tofunvalmistusprosesseista syntyvä lämpö otetaan talteen ja käytetään kiinteistöjen ja veden lämmittämiseen.

2007

Siirrytty pakkausmateriaalissa kovasta muovirasiasta ohueen muovikalvoon.

2009

Minimoitu pakkausmateriaalin käyttö. Siirrytty ohuimpaan mahdolliseen muovikalvopakkaukseen.

2010

Bionova Consulting laskenut vuoden 2009 hiilijalanjäljen. Sitouduttu konkreettisiin ja merkittäviin parannuksiin.

2011

Pienennetty hiilijalanjälkeä 32 %. Suurimmat edistysaskeleet ovat olleet uusiutuvaan ekosähköön siirtyminen, sekä maanteitse tapahtuvien kuljetusten vähentäminen ja tehostaminen.

2012

Hiilijalanjälkeä saatu joidenkin tuotteiden osalta edelleen tippumaan prosessien tehostamisen myötä. Laskelmat tehty myös edellisvuosia yksityiskohtaisemmiksi.

 2013

 Siirrytty osittaisista maantiekuljetuksista suoriin merikuljetuksiin Brasilia – Suomi

 2014

 Tehty runsaasti tuotannon ja tuotteiden kehitystä, joka tulee pitkällä tähtäimellä vähentämään ympäristökuormitusta edelleen.

 2015

Tehtaallamme otettiin käyttöön yksi Länsi-Uudenmaan suurimmista aurinkovoimaloista, jonka vuosittainen aurinkoenergiatuotanto on n. 35 MWh. Se edustaa 5 %:a koko energian käytöstämme. Samalla tehtiin pitkäaikainen yhteistyösopimus paikallisen energiayhtiö Tammisaaren Energian kanssa. Tammisaaren Energialta tuleva sähköenergia on viiden kilometrin päässä uusiutuvista raaka-aineista tuotettua Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa ekoenergiaa.

 2016

Teimme koko toiminnan kattavan materiaalihallintakatselmuksen Enviteqpolisin kanssa, jonka yhtenä konkreettisena seurauksena aloitimme yhteistyön Gasumin kanssa. Kaikki sivutuotteena syntyvä biojäte toimitetaan Gasumin biokaasutuotantolaitoksen raaka-aineeksi. Tämän lisäksi materiaalikatselmushanke on selkeyttänyt materiaalivirtojamme ja vähentänyt merkittävästi tuotannossa syntyvää hukkaa ja hävikkiä.

 2018

Aloitimme oman biokaasulaitoksen suunnittelun. Suunniteltu käyttöönotto on vuonna 2021.

 2019

Hiilikompensaation aloittaminen koko valmistuksen hiilikuormasta yhteistyössä myclimate-säätiön kanssa.

Yhteistyö WWF:n kanssa ja keskittyminen erityisesti sademetsien suojeluun.

Jalofoodsin toiminta sertifioitiin FSSC 22000 -elintarviketurvallisuusstandardilla.

 2020

Eurooppalaisen luomusoijapavun käyttäminen Jalotofun valmistuksessa ja ensimmäinen Europe Soya -sertifioitu tofuvalmistaja.

Faktoihin perustuvaa päätöksentekoa ympäristön hyväksi

Vuoden 2010 aikana teetimme kotimaisella alan johtavalla yrityksellä Bionova Consultingilla (www.bionova.fi) tuotteidemme hiilijalanjäljen elinkaarilaskelman. Pidämme laskelmiamme ajantasalla ja päivitämme yrityksemme toiminnasta syntyneet päästöluvut laskelmaan. Näin pystymme seuraamaan toimintamme ympäristövaikutuksia ja toimimaan jatkuvasti pienentääksemme niitä. Kertomalla niistä avoimesti ja läpinäkyvästi pystymme myös antamaan asiakkaille mahdollisuuden tehdä tietoisia valintoja.

Jalotofujen ympäristökuormitus on erittäin pieni ja pyrimme edelleen pienentämään sitä

Tuotekohtaiset tarkat laskentatulokset

Tuote Ensimmäinen laskentatulos
co2e
Viimeisin
laskentatulos (2014) c02e
 Jalotofu maustamaton  115 (2009) 81
 Jalotofu marinoitu  120 (2009) 84
 Jalotofu kylmäsavu  120 (2009) 83
  Jalotofu pehmeä  115 (2009) 66
  Jalotofu hempnut  80 (2011) 90
Jalotofu mieto chili  79 (2014) 79

Laskennan käyttöönoton jälkeen olemme pystyneet vähentämään ympäristövaikutuksiamme jopa ennakkoarvioitamme enemmän. Suurimpia tekijöitä ovat olleet sertifioituun ja kokonaan uusiutuvaan ekoenergiaan siirtyminen ja maanteitse tapahtuvien kuljetusten vähentäminen ja tehostaminen. Myös tuotantomme kokonaisvaltainen tehostuminen on vaikuttanut tuloksiin positiivisesti.

Vuoden 2011 ja 2012 laskelmissa olemme myös pystyneet täsmentämään eri tuotteiden hiilidioksidipäästöjä suhteessa toisiinsa. Vuoden 2012 ovat niin tarkkoja ja yksityiskohtaisia jokaisen tuotteen osalta kuin mihin tällä hetkellä pystymme.

Vuonna 2013  olemme siirtyneet suoriin meriteitse tapahtuviin raaka-aine kuljetuksiin. Vuodet 2013 ja 2014 ovat olleet haastavia useasta eri syystä ja olemme myös tehneet paljon tuotannon ja tuotteiden kehitystä, jotka ovat lisänneet kuormitusta tilapäisesti, mutta tulevat pitkällä tähtäimellä edelleen pienentämään ympäristökuormitustamme.

Miten laskelmat on tehty?

Hiilijalanjälkilaskelmamme perustuvat pääasiallisesti prosessitietoihin, jotka on saatu yrityksemme sekä yhteistyökumppaniemme (esim. tavarantoimittajat, sähköyhtiö ym) tietokannoista. Päästökertoimina on käytetty mitattujen tietojen lisäksi standardien mukaisia arvoja kansainvälisistä tietokannoista. Meillä on myös joitakin negatiivisen hiilijalanjäljen toimintoja, joiden tuottamaa hiilijalanjäljen pienentävää vaikutusta emme ole kuitenkaan sisällyttäneet laskelmiin, vaan ottaneet huomioon pelkästään kuormittavat tekijät.

On silti muistettava, että hiilijalanjäljen elinkaariarviointi on suhteellisen uusi tieteenhaara, eikä hiilijalanjäljenlaskentaan ole olemassa yhtä yhtenäistä standardia. Teettämämme laskelman määritykset kuvaavat tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia tällä hetkellä parhaan saatavilla olevan tiedon mukaisesti.

Mistä hiilidioksidipäästömme koostuvat?

Hiilipäästömme koostuvat seuraavista osatekijöistä:

Raaka-aineet (55%)

Raaka-aine

Mistä hiilidioksidi päästöt koostuvat

Soijapavut

Maanmuokkaus, lannoitus, sadonkorjuu- ja kuivaaminen, sekä koneiden käyttö prosessien aikana. Perustuu tavarantoimittajalta saatuihin tietoihin.

Soijakastike

(Marinoitu & Kylmäsavu)

Koska tarkkoja tietoja ei ollut saatavilla, laskelma perustuu Kikkoman groupin laskelmaan heidän soijakastikkeensa hiilijalanjäljestä.

Mausteet

(Marinoitu & Mieto chili)

Koska täysin tarkkoja tietoja mausteiden (basilika & valkosipuli) viljelystä, kuivaamisesta & muista prosesseista ei ollut saatavilla, päästöt perustuvat Bionova Oy:n asiantuntijoiden tekemiin arviolaskelmiin viljelystä, maanmuokkauksesta, lannoituksesta, kastelusta, kuivaamisesta sekä koneiden käytöstä.

Hampunsiemenet

(Hempnut)

Maanmuokkaus, lannoitus, sadonkorjuu, kuorinta sekä koneiden käyttö. Perustuu tavarantoimittajan antamien tietojen perusteella Bionova Oy:n asiantuntijoiden tekemiin arviolaskelmiin.

Juoksutteet

Juoksutesuolojen valmistusprosessi. Perustuu Bionova Oy:n asiantuntijoiden tekemiin teoreettisiin arviolaskelmiin.

Pakkausmateriaalit

Pahvi- ja muovipakkaukset. Perustuu tavarantoimittajiemme antamien tietojen pohjalta Bionova Oy:n asiantuntijoiden tekemiin teoreettisiin arviolaskelmiin.

Laskimme myös pakkausmateriaalit “raaka-aineiksi”.

Kuljetukset (15%)

Jätekuljetukset on laskettu jätehuollon alle.

Mikä?

Mistä-mihin ja millä?

Soijapavut

Capanema (Brasilia) – Helsinki (merikuljetus). Helsinki – Tammisaari (maantiekuljetus)

Soijakastike

Tokio – (Hollanti) – Helsinki – Tammisaari. Kuljetukset rekalla ja laivalla.

Mausteet

Suez (Egypti) – Rotterdam – Helsinki – Tammisaari. Kuljetukset rekalla ja laivalla.

Hampunsiemenet

Salonta (Romania) – Tammisaari. Laivalla ja rekalla.

Juoksutteet

Tokio (Japani) – (Hollanti) – Helsinki – Tammisaari. Kuljetukset rekalla ja laivalla.

Pakkausmateriaalit

Useista eri paikoista pääasiassa Suomesta. Rekka- ja laivakuljetukset.

Valmiit tuotteet

Tammisaari – Kauppojen pääkaupunkiseudeun keskusvarastot. Kylmäkuljetus rekalla. Mukana myös Kung Markatta tofujen toimitus Ruotsiin.

Tuotanto (17%)

Mikä?

Mistä-mihin ja millä?

Osuus prosentteina

Sähkö

Sähkö aiheuttaisi suurimman osan hiilipäästöistämme, jollemmekäyttäisi sähköntuotantoomme sertifioitua ekoenergiaa. Tehtaamme toiminta, sekä tuotteiden kylmäsäilytys vievät suurimman osan tarvitsemastamme energiasta. Kiinteistöjen lämmitykseen käytämme maalämpöpumppua. Kesäisin ajamme myös tuotannosta aiheutuvan lämmön takaisin porareikiin, joista käytämme sitä hyväksemme kylminä talviaikoina.

0 %

Pesuaineet

Käytämme tuotantotiloissamme tuoteturvallisuuden vuoksi lain edellyttämiä kemiallisia pesuaineita.

33 %

Käyttövesi

Vaikka hanaveden CO2 päästö / litra on verrattain pieni, sen 70% osuus tofunvalmistusprosessin kokonaispäästöistä on suuri johtuen käytetyn veden määrästä.

67 %

Koska vuoden 2011 alussa siirryimme käyttämään ekosähköä (vesi- ja tuulivoima, sekä puujätteen poltto), kyseisestä sähköstä ei nykyisten PAS 2050 standardien mukaan lasketa ollenkaan hiilipäästöjä.

Emme ole pystyneet laskemaan käyttämiemme laitteiden valmistuksesta ja ylläpidosta syntyneitä hiilipäästöjä, sillä laitteiden käyttöiät ovat hyvin ylläpidettyinä erittäin pitkiä. Tämä tuskin kuitenkaan näkyisi millään tavalla hiilijalanjäljen kokonaistuloksessa.

Jätehuolto (10%)

Jätteen määrän jakaumasta voimme huomata, että suurin osa jätteestämme on jätevettä. Jäteveden alla on paljon vettä, jonka pystyisimme teoriassa erottelemaan kemikaalivapaana ravinneliuoksena hyötykäyttöön. Tulevaisuuden tavoitteenamme onkin hyötykäyttää kaikki käyttökelpoinen vesi ravinneliuoksena.

Jätteen hiilipäästöjen jakaumassa merkillepantavaa on sekajätteen suuri ympäristökuormitus, vaikka sen määrä suhteessa muuhun jätteeseen on pieni (alle prosenttiyksikön).

Työntekijöiden työ- ja liikematkat (3%)

Vaikka vain osa työntekijöistämme käyttää työmatkoihin yksityisautoilua, se aiheuttaa silti jopa 95% työ- ja liikematkojen kokonaispäästöistä.

Jalotofu on herkullinen ympäristöteko!

Kaikkien tuotteidemme hiilijalanjälki asettuu alimpaan päästöluokkaan ja alle 100g CO2e / 100g tuotetta. Tämä on kylmäsäilytystä vaativalle käyttövalmiille elintarvikkeelle erittäin pieni. Se on erittäin pieni myös verrattuna mihin tahansa prosessoituun proteiinilähteeseen. Tulokset eivät olleet meille yllättäviä, sillä toimintamme on alusta asti pohjautunut ekologiseen ja eettiseen ideologiaan. Sen sijaan on ollut jossain määrin yllättävää kuinka paljon laskelmat auttavat meitä edelleen parantamaan.

Alla olevassa taulukossa on viitteellisiä hiilidioksidipäästöjä muista proteiinipitoisista elintarvikkeista sekä bussi- ja automatkan päästöistä.

Mikä?

co2 Päästö

Määre

Jalotofu

< 100 g / co2e

/ 100 g tuotetta

Naudanliha

> 1500 g / co2e

/ 100 g tuotetta

Sianliha

n.500 g / co2e

/ 100 g tuotetta

Juusto

n. 1300 g / co2e

/ 100 g tuotetta

Yksityisautoilu

n. 180 g / co2e

/ 1 km

Bussimatka

n. 87 g / co2e

/ 1 km

Mitä laskelmassa on otettu huomioon?

Hiilijalanjäljen tarkoitus on kertoa tuotteen koko elinkaaren aikana ilmakehään vapautuneen fossiilisen hiilidioksidin määrä. Siksi laskelmassamme on huomioitu tuotteidemme aiheuttamat ilmastovaikutukset niin pitkälle kuin mahdollista niiden koko elinkaaren ajalta. Laskelmassa on huomioitu raaka-aineiden viljely ja tuotanto sekä kuljetukset tehtaallemme, tuotteiden valmistus, pakkaaminen ja kylmäsäilytys sekä kuljetukset kaupan keskusvarastoon, jätteenkäsittely ja -kuljetukset, sekä työntekijöiden liike- ja työmatkat.

Hiilijalanjälki on ilmoitettu elintarvikealalla tuttuun tapaan grammoina hiilidioksidiekvivalentteja päästöjä  

 (https://fi.wikipedia.org/wiki/Hiilidioksidiekvivalentti ) (CO2e) / 100g tuotetta.

Merkittävimmät päästölähteet

Hiilijalanjälkemme suurin osatekijä on raaka-aineiden alkutuotanto, joka tuottaa noin puolet yrityksemme hiilidioksidipäästöistä. Pääraaka-aineemme soijapavun viljelymenetelmät Brasilian Capanemassa  ovat erittäin ympäristöystävällisiä ja niiden CO2 päästöt ovat vain noin puolet siitä mitä tavanomaiset soijapapuviljelmät tuottavat, mutta raaka-aineen osuus on silti erittäin merkittävä kokonaisuuden kannalta. Toisaalta tämä kertoo myös sen että yrityksemme sisäiset toimintatavat ja prosessit ovat erittäin ympäristöystävällisiä. Seuraavaksi suurimman osatekijän muodostavat kuljetukset, josta raaka-aineen kuljetuksen osuus on noin 90 %.