TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 7.11.2022.

Tietosuoja palveluidemme käyttäjille
EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia, tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön sekä korostaa henkilön oikeuksia omiin tietoihinsa.

Rekisterinpitäjä
Oy Soya Ab | Jalofoods (Y-tunnus 0789690-3)
Hangontie 2493 A, 10660 Tammisaari
019 204415, info@jalofoods.fi

Yhteyshenkilö
Stig Vesterlund
Hangontie 2493 A, 10660 Tammisaari
019 204415, info@jalofoods.fi

Rekisterin nimi
Kuluttajapalautteiden, kilpailujen, arvontojen ja tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri
[Henkilötietojen käsittelijä joille henkilötietoa siirretään:
Oy Soya Ab | Jalofoods (Y-tunnus 0789690-3)
Hangontie 2493 A, 10660 Tammisaari
019 204415, info@jalofoods.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

[Käsittelyä suoritetaan Oy Soya Ab | Jalofoodsin osalta Rekisterinpitäjän oikeutetun edun Oy Soya Ab | Jalofoodsin toteutumisen takaamiseksi.]

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät kilpailuun, arvontaan tai tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä panna sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä sähköiseen markkinointiin käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus tai sopimus.

Henkilötietojen kerääminen
Keräämme henkilötietojasi sinulta muun muassa silloin, kun osallistut järjestämiimme tapahtumiin tai kampanjoihin, tutkimuksiin tai kyselyihin, tai tilaat Jalofoodsin uutiskirjeen.

Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme markkinointitarkoituksiin käsittelemiämme henkilötietoja, kunnes peruutat markkinointiluvan tai tilauksen.

Käsittelemme myös henkilötietojasi tuotteitamme ja palveluitamme koskevien palautteiden käsittelemiseksi ja niihin vastaamiseksi, mahdollisten korvausten maksamiseksi sekä mahdollisten riitatilanteiden selvittämiseksi.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia, tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän kilpailuun, arvontaan tai tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Re-kisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, tai allergiatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Evästeet ja muut käytön seurantatyökalut 
Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Sivuston käyttäjä ja vierailija hyväksyy evästeiden käytön saapuessaan sivustolle. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa sen käytön ajan. 

Oy Soya Ab | Jalofoods käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen internetsivustonsa vierailijoita, heidän verkkopalveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia parantaakseen verkkopalveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen verkkopalveluita edelleen ja markkinoinnin kohdistamiseen. Evästeiden lisäksi Oy Soya Ab | Jalofoods voi käyttää tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita käytön seurantatyökaluja. 

Verkkopalvelut voivat sisältää kolmansien osapuolten mainoksia tai aineistoa, jotka saattavat tallettaa omia evästeitään vierailijan tietokoneelle, taikka saattavat käyttää muita seurantatyökaluja. Tällaisiin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä, eikä Oy Soya Ab | Jalofoods vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä. 

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka eroaa keksipohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:
• pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeut-ta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
• tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
• niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Uutiskirjeet

Rekisterinpitäjä
Oy Soya Ab | Jalofoods (Y-tunnus 0789690-3)
Hangontie 2493 A, 10660 Tammisaari
019 204415, info@jalofoods.fi

Yhteyshenkilö
Stig Vesterlund
Hangontie 2493 A, 10660 Tammisaari
019 204415, info@jalofoods.fi

Rekisterin nimi
Jalofoodsin uutiskirje

Rekisterin käsittelijä
Uutiskirjeiden lähettämisessä käytämme yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua.

Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lisätietoja MailChimpin tietosuojakäytännöstä saat täältä.

Rekisterin henkilötietojen sisältö
Uutiskirjeen tilaajista tallennetaan sähköpostiosoite sekä etu- ja sukunimi. Säännönmukaiset tiedonlähteet.
Uutiskirjeen tilaajan itse tilauksen yhteydessä luovuttamat tiedot.
Henkilötietojen käyttö ja käsittely.

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa).

Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus jokaisen uutiskirjeen yhteydessä klikkaamalla “unsubscribe from this list.”. Tilauksen voi perua myös ilmoittamalla siitä osoitteeseen tiedotus (at) jalofoods.fi.

Henkilötietojen käsittely perustuu tilaajan suostumukseen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1). Tietoja kerätään vain henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Uutiskirjeiden lähetysjärjestelmänä käytetään yhdysvaltalaista MailChimpiä. Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lisätietoja MailChimpin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevasta peruutuslinkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus mm.:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse tiedotus (at) jalofoods.fi osoitteeseen. Viestiin viite ”Uutiskirjerekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Oy Soya Ab | Jalofoods ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Oy Soya Ab | Jalofoods kuitenkin käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä.

Lisäksi Oy Soya Ab | Jalofoods käyttää joissain tapauksissa Googlen palveluita henkilötietojen tietoturvalliseen siirtämiseen sähköisessä muodossa.

MailChimp ja Google ovat yhdysvaltalaisia yhtiöitä, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Molemmat yritykset kuuluvat USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja ne noudattavat omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta. Lisää tietoa: MailChimp, Google

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 7.11.2022.