KÄYTTÖEHDOT

LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT WWW-PALVELUAMME.

Siirtymällä tälle Oy Soya Ab | Jalofoods (jäljempänä ”Jalotofu.fi”) sivustolle ja käyttämällä sitä hyväksyt nämä käyttöehdot. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, lopeta tämän sivuston käyttö. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Oy Soya Ab | Jalofoodsin kuuluvien yhtiöiden www-sivustoihin. Näissä ehdoissa nimi ”Jalotofu, Jalotempe, Jalofoods” viittaa siihen konserniyhtiöön, jonka sivustoista kulloinkin on kysymys.

RAJOITETTU KÄYTTÖOIKEUS
Kaikenlainen tämän www-sivuston sisällön jäljentäminen ja muokkaaminen, kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on sallittu vain Oy Soya Ab | Jalofoodsin etukäteen saadulla kirjallisella luvalla. Oy Soya Ab | Jalofoods sallii kuitenkin näiden palvelujen sisällön osittaisen tallentamisen tietokoneelle tai kopioiden tulostamisen edellyttäen aina, että (1) kopio tai tuloste sisältää alla olevat tekijänoikeustiedot, (2) kopio tai tuloste tulee ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä kopiota tai tulostetta saateta muuten yleisön saataviin, (3) palvelussa annettua tietoa ei muuteta. Näiden palvelujen sisällön käyttäminen muussa, kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, on kielletty. Palvelussa käytettyjen kuvien, logojen tai äänien kopioiminen tai jakelu ei ole sallittua ilman Oy Soya Ab | Jalofoodsin kirjallista lupaa.

EI TAKUITA
Oy Soya Ab | Jalofoodsin www-palvelut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Palvelujen virheettömyyden, luotettavuuden tai sisällön suhteen ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta. Oy Soya Ab | Jalofoodsin www-palvelut saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä.

MUUTOKSET JA VIRHEET
Oy Soya Ab | Jalofoods ei takaa sitä, että palvelu on saatavana keskeytyksettä ja virheettömästi, tai että palveluissa tai niitä välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Oy Soya Ab | Jalofoods ei takaa mahdollisten virheiden korjaamista. Oy Soya Ab | Jalofoodsilla on oikeus muuttaa palveluja tai estää niihin pääsy, milloin vain.

TEKIJÄNOIKEUS
Palveluiden sisältämän aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Oy Soya Ab | Jalofoodsille (Copyright. Oy Soya Ab | Jalofoods. Hangontie 2493 A, 10660 Tammisaari. All rights reserved).

TAVARAMERKIT
Kaikki sivuston sisältämät Oy Soya Ab | Jalofoodsin, merkit ja symbolit ovat Oy Soya Ab | Jalofoodsin omistamia tavaramerkkejä.

AINEISTON TOIMITTAMINEN
Mikäli toimitat materiaalia tämän palvelun välityksellä, toimitettava materiaali ei saa olla luottamuksellista. Materiaalin tulee kuulua sinulle ja/tai sinulla tulee olla oikeus toimittaa se Oy Soya Ab | Jalofoodsille. Toimittaessasi tällaisia tietoja sivuston välityksellä, annat Oy Soya Ab | Jalofoodsille rajoittamattoman oikeuden käyttää, kehittää, esittää, levittää, julkaista tai siirtää toimittamiasi tietoja ja ideoita kokonaisuudessaan tai osaa niistä ja/tai liittää lähetettyä tietoja johonkin toiseen aineistoon, tuotteeseen tai palveluun. Oy Soya Ab | Jalofoods ei kuitenkaan julkista henkilötietojasi ilman nimenomaista lupaasi, ellemme etukäteen ilmoita siitä tai ellei sovellettava lainsäädäntö siihen velvoita.

LINKIT MUILLE SIVUSTOILLE
Oy Soya Ab | Jalofoodsin sivustoilla on linkkejä muihin www-sivustoihin. Oy Soya Ab | Jalofoods ei vastaa kolmansien osapuolien sivustoista, joihin siirrytään näiltä sivustoilta, eikä edusta tällaisia sivustoja. Oy Soya Ab | Jalofoods ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä tai sivustojen käytöstä. Mikäli siirryt kolmannen osapuolen sivustoihin, teet sen aina omalla vastuulla.

VASTUUNRAJOITUS
Oy Soya Ab | Jalofoods ei vastaa millään tavalla suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista, toissijaisista, erityisistä tai rangaistukseen johtavista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät siihen, että Oy Soya Ab | Jalofoodsin www-palveluja tai jotakin niihin linkitettyä kohdetta selaillaan tai siihen, että näiden palvelujen sisältöä ei pysty käyttämään, tai palvelujen käyttämiseen tai käytön yrittämiseen tai siihen, että käytössä tai välityksessä on vikaa, keskeytys, puute, virhe tai viive tai siihen, että on virus tai linja- tai järjestelmävirhe, vaikka Oy Soya Ab | Jalofoodsille tai sen edustajille kerrotaan vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista.

LAKI JA OIKEUSPAIKKA
Kaikki palveluista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Suomen lain mukaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.
Mikäli sinulla on huomautettavaa tai kysymyksiä, jotka koskevat näitä palveluja, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.