Vastuulli­suus

Jalofoods

Monet haluavat pienentää ympäristökuormitustaan vastuullisemmilla ruokavalinnoilla. Jalotofu ei ole pelkästään tuhansien vuosien historiaan pohjautuva tuote, vaan se on hyvin vahvasti kestävän kehityksen ja tulevaisuuden tuote, joka rasittaa ympäristöä huomattavan vähän. Emme käytä tuotannossamme mitään eläinperäisiä raaka-aineita ja olemme sitoutuneet käyttämään ainoastaan luomusertifioituja luomusoijapapuja, joka edistää sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia, että ympäristön puhtautta ja elinvoimaisuutta. Yrityksemme on perustettu kokonaisvaltaisen vastuullisille arvoille jo vuonna 1989 ja olemme koko ajan pitäneet kiinni valitsemastamme linjasta.

VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN

Vastuullisuus on ohjannut toimintaamme yrityksen perustamisesta lähtien. Näemme vastuullisessa liiketoiminnassa selkeästi enemmän liiketoimintahyötyjä kuin riskejä. Kasvava tarve ruokkia suurempia väestömääriä lisää kasvisruoan kysyntää. Toisaalta maaperän köyhtyminen ja ilmastonmuutos muuttavat pitkällä tähtäimellä viljelyolosuhteita ja aiheuttavat siten liiketoimintariskejä.

Maustamaton tofu on monipuolinen ja maistuva kasviproteiini

VASTUULLISUUSTEKOJA VUODESTA 1989

1989

Oy Soya Ab perustettu. Valittu eettisesti tuotetut luomuraaka-aineet.

2000

Asennettu maalämpöpumppu ja laaja lämmöntalteenotto- ja kierrätysjärjestelmä, jossa tofunvalmistusprosesseista syntyvä lämpö otetaan talteen ja käytetään kiinteistöjen ja veden lämmittämiseen.

2007

Siirrytty pakkausmateriaalissa kovasta muovirasiasta ohueen muovikalvoon.

2009

Minimoitu pakkausmateriaalin käyttö. Siirrytty ohuimpaan mahdolliseen muovikalvopakkaukseen.

2010

Bionova Consulting laskenut vuoden 2009 hiilijalanjäljen. Sitouduttu konkreettisiin ja merkittäviin parannuksiin.

2011

Pienennetty hiilijalanjälkeä 32 %. Suurimmat edistysaskeleet ovat olleet uusiutuvaan ekosähköön siirtyminen, sekä maanteitse tapahtuvien kuljetusten vähentäminen ja tehostaminen.

2012

Hiilijalanjälkeä saatu joidenkin tuotteiden osalta edelleen tippumaan prosessien tehostamisen myötä. Laskelmat tehty myös edellisvuosia yksityiskohtaisemmiksi.

2013

Siirrytty osittaisista maantiekuljetuksista suoriin merikuljetuksiin Brasilia – Suomi

2014

Tehty runsaasti tuotannon ja tuotteiden kehitystä, joka tulee pitkällä tähtäimellä vähentämään ympäristökuormitusta edelleen.

2015

Tehtaallamme otettiin käyttöön yksi Länsi-Uudenmaan suurimmista aurinkovoimaloista, jonka vuosittainen aurinkoenergiatuotanto on n. 35 MWh. Se edustaa 5 %:a koko energian käytöstämme. Samalla tehtiin pitkäaikainen yhteistyösopimus paikallisen energiayhtiö Tammisaaren Energian kanssa. Tammisaaren Energialta tuleva sähköenergia on viiden kilometrin päässä uusiutuvista raaka-aineista tuotettua Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa ekoenergiaa.

2016

Teimme koko toiminnan kattavan materiaalihallintakatselmuksen Enviteqpolisin kanssa, jonka yhtenä konkreettisena seurauksena aloitimme yhteistyön Gasumin kanssa. Kaikki sivutuotteena syntyvä biojäte toimitetaan Gasumin biokaasutuotantolaitoksen raaka-aineeksi. Tämän lisäksi materiaalikatselmushanke on selkeyttänyt materiaalivirtojamme ja vähentänyt merkittävästi tuotannossa syntyvää hukkaa ja hävikkiä.

2018

Aloitimme oman biokaasulaitoksen suunnittelun. Suunniteltu käyttöönotto on vuonna 2021.

2019

Hiilikompensaation aloittaminen koko valmistuksen hiilikuormasta yhteistyössä myclimate-säätiön kanssa.
Yhteistyö WWF:n kanssa ja keskittyminen erityisesti sademetsien suojeluun.

Jalofoodsin toiminta sertifioitiin FSSC 22000 -elintarviketurvallisuusstandardilla.

2020

Siirryimme käyttämään itävaltalaisia luomusoijapapuja kaikissa Jalotofun tuotteissa. Tuotteet olivat ensimmäiset Europe Soya -sertifioidut tofut.
Marinoitu ja Kylmäsavu Jalotofutuotteet sertifioitiin gluteenittomiksi Keliakialiiton hyväksymänä.

Toiminta oli 100 % hiilikompensoitu yhteistyössä sveitsiläisen myclimate säätiön kanssa.

2021

Teimme päätöksen biokaasulaitoksen rakentamisesta omalle tontille tehtaamme viereen. Noin miljoonan euron investointi vastaa noin neljännestä yrityksemme liikevaihdosta. Investoinnin takaisinmaksuaika on 10–12 vuotta, mutta pyrimme samalla tehtaan osalta energiaomavaraiseksi.

Toiminta on 100 % hiilikompensoitu yhteistyössä sveitsiläisen myclimate säätiön kanssa.

Marraskuussa 2021 Jalofoods voitti vuoden vastuullisuusraportointikilpailun PK-yrityssarjassa.

2022

Biokaasulaitos aloitti tuotannon syyskuussa. Sen raaka-aineena on oman tofuprosessin sivuvirrat (okara ja hera). Tavoitteena on olla energiaomavarainen lähitulevaisuudessa.

Heinäkuussa lopetimme kolmivuotisen yhteistyön sveitsiläisen myclimate-säätiön kanssa hiilikompensoinnin osalta ja aloitimme osakompensoinnin suomalaiseen hiilinieluun Soilfoodin kanssa. Näiden lisäksi lahjoitimme merkittävän summan (yli 30.000 euroa) WWF:n kansainväliseen luonnonsuojelutoimintaan. Joulukuussa meidät palkittiin Humble Group -konsernin vastuullisuuspalkinnolla.

VASTUULLISET JA LAADUKKAAN LUOMUHANKINNAT

Haluamme toimia innovaattorina kohti ympäristöystävällisempää ruokaa ja siten vastata suomalaisten kuluttajien toiveisiin. Olemme sitoutuneet käyttämään ainoastaan luomusertifioituja soijapapuja ja pääosin vain luomuraaka-aineita. Se edistää sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia että ympäristön puhtautta ja elinvoimaisuutta. Ylläpidämme luomusertifikaattia omassa toiminnassamme. Eurooppalaisista luomusoijapavuista valmistetut Jalotofutuotteet näyttävät, tuntuvat ja maistuvat aivan samalta kuin aiemmat brasilialaisista soijapavuista valmistetut tuotteet.

Toimialan kestävyyshaasteet

KOKONAISVALTAINEN ILMASTO- JA YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS

Hiilijalanjälkilaskelmamme perustuvat pääasiallisesti prosessitietoihin, jotka on saatu yrityksemme sekä yhteistyökumppaniemme (esimerkiksi tavarantoimittajien ja sähköyhtiön) tietokannoista. Päästökertoimina on käytetty mitattujen tietojen lisäksi standardien mukaisia arvoja kansainvälisistä tietokannoista.

Myclimate on kartoittanut tofunvalmistuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt, joiden perusteella Jalofoods tekee puolivuosittain täsmälahjoituksen Nepalissa toteutettavaan, ilmastonsuojeluun osoitettuun luomuviljelyä edistävään projektiin. Tuotekohtaiset hiilijalanjälkilaskelmat aiotaan tehdä vuonna 2021 ainakin päätuotteiden osalta. Vuonna 2021 aloitamme oman biokaasulaitoksen rakentamisen, joka pitkällä tähtäimellä mahdollistaa energiantuotannon omavaraisuuden. Jalofoodsin suunnittelema suljetun kierron malli on uudenlainen esimerkki elintarviketeollisuuden sivuvirtojen tehokkaasta hyödyntämisestä.

Jalofoodsin toimitusketjun kuvaus.

OSAAVA SUOMALAINEN TYÖVOIMA

Vaikka työyhteisömme on verrattain pieni, Jalofoods on Tammisaaressa paikallisesti merkittävä työllistäjä. Työllistimme vuonna 2020 keskimäärin 25 henkilöä ja koulutamme jatkuvasti uusia osaajia alalle. Tavoitteenamme on tulevina vuosina kasvaa voimakkaasti ja tarvitsemme lisää työvoimaa. Tulevaisuuden kilpailukykyymme vaikuttaa merkittävästi osaavan ja motivoituneen työvoiman saanti. Siksi haluamme, että meillä on hyvä olla töissä. Pyrimme luomaan työyhteisön, joka sitoutuu toiminnan linjauksiin ja kehittämiseen pitkäjänteisesti ja korkealla työmotivaatiolla. Arvostamme työntekijöitämme ja heistä jokaisella on keskeinen rooli laatutavoitteiden saavuttamisessa. Lisäämme itseohjautuvuutta ja korostamme itsenäistä vastuunottoa.

Kiinnitämme huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Pyrimme edistämään työnkiertoa ja vähentämään rutiinitehtävien aiheuttamaa rasitusta. Meillä on syrjinnälle nollatoleranssi. Mukavan työilmapiirin takaamiseksi toteutamme vuosittain työntekijöillemme työtyytyväisyyskyselyn.

Maksamme työntekijöillemme noin 10 % työehtosopimusta korkeampaa palkkaa. Lisäksi jokainen vakituinen työntekijä kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jonka kokonaismäärä on 10 % yrityksen vuotuisesta liikevoitosta.

TERVEELLINEN, HERKULLINEN JA RAVITSEVA KASVISRUOKA

Meille Jalofoodsilla on tärkeää, että tuotteissamme käytetään lähes kokonaan luomuraaka-aineita. Tutkimusten mukaan luomuviljely edistää luonnonmonimuotoisuutta: luonnonmukaisesti hoidetuilla alueilla esiintyy keskimäärin 30 % enemmän erilaisia kasvi- ja eläinlajeja ja 50 % enemmän yksittäisiä kasveja kuin tavanomaisesti viljellyillä alueilla.

Luomussa käytetään huomattavasti vähemmän erilaisia torjunta-aineita eikä lainkaan väkilannoitteita. Lisäksi luomupeltojen vaihteleva viljelykierto tarjoaa hyvät olosuhteet monipuoliselle eliölajistolle. (Lähde: https://www.luke.fi/scenoprot)

Käytössämme on FSSC 22 000 -elintarviketurvallisuusstandardi, Luomu- ja Gluteenittoman tuotteen sertifikaatit, joiden myötä olemme tottuneet pitämään huolta raaka-aineiden jäljittämisestä, säilytyksestä, käsittelystä ja ristikontaminaatioiden ehkäisystä.

Tavoitteemme onkin viestiä kasvisruoan hyödyistä sekä ihmisille että ympäristölle. Viestimällä avoimesti ja läpinäkyvästi annamme kuluttajille mahdollisuuden tehdä tietoisia valintoja. Tarjoamme reseptejä ja tietoa tofunvalmistamisesta sekä osallistumme aktiivisesti julkiseen keskusteluun ruokatuotannon ilmasto- ja ympäristövaikutuksista ja vastuullisen ruokakulttuurin edistämisestä.

JALOTOFU ON HERKULLINEN YMPÄRISTÖTEKO!

Kaikkien tuotteidemme hiilijalanjälki asettuu alimpaan päästöluokkaan ja alle 100g CO2e / 100g tuotetta. Tämä on kylmäsäilytystä vaativalle käyttövalmiille elintarvikkeelle erittäin pieni. Se on erittäin pieni myös verrattuna mihin tahansa prosessoituun proteiinilähteeseen. Tulokset eivät olleet meille yllättäviä, sillä toimintamme on alusta asti pohjautunut ekologiseen ja eettiseen ideologiaan. Sen sijaan on ollut jossain määrin yllättävää kuinka paljon laskelmat auttavat meitä edelleen parantamaan.

MITÄ LASKELMASSA ON OTETTU HUOMIOON?

Hiilijalanjäljen tarkoitus on kertoa tuotteen koko elinkaaren aikana ilmakehään vapautuneen fossiilisen hiilidioksidin määrä. Siksi laskelmassamme on huomioitu tuotteidemme aiheuttamat ilmastovaikutukset niin pitkälle kuin mahdollista niiden koko elinkaaren ajalta. Laskelmassa on huomioitu raaka-aineiden viljely ja tuotanto sekä kuljetukset tehtaallemme, tuotteiden valmistus, pakkaaminen ja kylmäsäilytys sekä kuljetukset kaupan keskusvarastoon, jätteenkäsittely ja -kuljetukset, sekä työntekijöiden liike- ja työmatkat.

Ensimmäisen vastuullisuusraporttimme voit ladata tästä.
Kerro mielellään kommentoimalla, mitä ajatuksia itse vastuullisuusraportti tai toimintamme herättää. Kaupallinen johtajamme Jouko Riihimäki vastaa mielellään myös kysymyksiin aiheesta.

Oy Soya Ab / Jalofoods on vuonna 1989 perustettu kasviproteiinituotteisiin erikoistunut yritys, joka kuuluu ruotsalaiseen Humble Group -konserniin. Me Humble Groupissa uskomme liiketoiminnan harjoittamiseen korkeilla vastuullisuusstandardeilla, jotta voimme tehdä kestävää liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Konsernin vastuullisuusohjeistukset löydät tästä linkistä!