12.06.2020
Jalofoods
Vastuullisuus ja hyvät vibat

Kuinka tuotteidemme valmistuksen hiilikuorma lasketaan ja kompensoidaan?

Viime vuoden syksyllä kerroimme, että Jalotofu on kestävä ruokavalinta, jonka hiilijalanjälki on kompensoitu. Toisin sanoen se on neutraali ja Jalotofu ei siten kuormita ilmastoa. Miten tähän on päästy, mitä kaikkea otetaan huomioon ja miksi se on tärkeää?

Yrityksenä, jolle vastuullisuus ja erityisesti ympäristöasiat ohjaavat kaikkea toimintaa, projekti kohti hiilijalanjäljen “virallista” neutraloimista käynnistyi jo vuonna 2018. Projekti käynnistyi selvityksillä sopivimman kompensaatiokumppanin valinnasta. 


Sveitsiläinen, paikallista ja globaalia ilmastonsuojelua koordinoiva myclimate-säätiö vakuutti kompensaatiotoimenpiteillään erilaisissa ympäristöprojekteissa, jotka varmistavat päästöjen tehokkaan ja mitattavan kompensoinnin. myclimate takaa, että 80% kompensaatiovaroista kohdennetaan suoraan ympäristöprojekteihin. Yhtä vakuuttavaa oli myös säätiön kehittämä kokonaisvaltainen laskentamalli, joka pyrkii aina kartoittamaan yritystoiminnan aiheuttaman ilmastokuorman tuotteen koko elämänkaaren ajalta.


Merkkinä ilmastoneutraaliudesta Jalotofu-tuotteiden pakkauksissa nähdään pian myclimate Neutral Product -symboli.

KUINKA TUOTTEIDEMME VALMISTUKSEN HIILIKUORMA LASKETAAN JA KOMPENSOIDAAN?

Mitä kaikkea CO2-laskelmissa otetaan huomioon? 

Kartoittaessaan Jalofoodsin Jalotofu-tuotteiden hiilijalanjälkeä soijanviljelystä tofutuotteen päätymiseen sen ostaneen henkilön ruokapöytään, myclimate käytti laskelmissaan muun muassa alla listatuista toiminnoista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä kattavasti koko Jalotofu-tuotteiden elinkaaren ajalta. 

Laskelmien lopputulos on hiilidioksidiekvivalenttina* (CO2ekv) ilmoitettuna noin 1,11  kg CO2ekv per 1 kg Jalotofua (virhemarginaali 10%).

Vertailukohteina esimerkiksi naudanlihan CO2ekv liikkuu välillä 25-50kg CO2 ekv/kg, juuston 5-15kg CO2 ekv/kg, porsaanlihan 5-9kg CO2 ekv/kg ja broilerin 3-7kg CO2 ekv/kg.  (Lähde: Yle/Luke, linkki artikkeliin alla**)

Ruuan hiilijalanjälkiä Kuva: Puoli seitsemän/ Yle (lähde: Luke)
Ruuan hiilijalanjälkiä Kuva: Puoli seitsemän/ Yle (lähde: Luke)

Huom! Vuoden 2019 aikana Jalofoods käynnisti siirtymän käyttämään eurooppalaisia luomusoijapapuja tähän asti käytettyjen, brasilialaisten Reilun kaupan luomusoijapapujen sijaan. Tästä syystä laskelmissa on huomioitu raaka-aineen hankinta kahdesta alkuperämaasta.

Jalofoodsin hiilidioksidipäästöt vuonna 2019, erittely

Soijapapujen viljely (luomu) alkuperämaassa*
(49% kokonaispäästöistä)

Näissä laskelmissa on hyvin kattavasti huomioitu esimerkiksi seuraavista viljelyn osa-alueista aiheutuvat päästöt: 

 • viljelyalue 
 • kylvö
 • viherlannoitus
 • kuokinta
 • viljely
 • maankäyttö
 • kasteluvesi
 • koneiden ja kulkuvälineiden käyttö sekä 
 • kaikki suorat päästöt ilmaan, veteen ja maahan. 

Huom! Vuoden 2019 aikana Jalofoods käynnisti siirtymän eurooppalaisiin luomusoijapapuihin. Sen käyttämien brasilialaisten soijapapujen viljelyn osuus kokonaispäästöistä oli 32%. Itävaltalaista alkuperää olevien soijapapujen viljelyn osuus kokonaispäästöistä oli 17%. Brasilialaisia soijapapuja käytettiin tuotannossa noin 10% enemmän kuin eurooppalaisia soijapapuja vuonna 2019.

Kuva: Jalofoodsin viljelijäkumppanin luomusoijapapupelto Itävallassa.

Kuljetukset maa- ja meriteitse:  soijapapujen viljelijöiltä (Brasilia ja Itävalta) Jalotofun tuotantoon (Tammisaari) ja täältä asiakkaille Suomeen, Ruotsiin ja Viroon (23% kokonaispäästöistä)

Laskelmassa on huomioitu kuljetusten koko elinkaaren pohjalta aiheutuvat päästöt, muun muassa:

 • maantiekuljetuksiin käytettyjen kulkuneuvotyyppien valmistus ja hävittäminen 
 • polttoaineet
 • tieverkoston käyttö (esim. rakennustyöt ja huolto) 
 • laivakuljetuksessa käytettyjen laivojen valmistus ja huolto
 • satamien rakennus ja huolto.

Jalotofun tuotanto, Tammisaari (noin 30% kokonaispäästöistä)

Eritellyt päästölaskelmat kattavat muun muassa:

 • vedenkulutuksen
 • sähkönkulutuksen (sertifioitu EKOsähkö ja oma aurinkovoimala)
 • pakkaamiseen käytettävän muovin ja kartongin aiheuttamat päästöt 
 • jätehuolto (sis. biojätteen toimitus raaka-aineeksi biokaasuvoimalaitokselle)
 • jäteveden käsittelyn.

Ostetun tuotteen jätehuolto (noin 4% kokonaispäästöistä)

 • arvio lopputuotteen kulutuksen jätekustannuksista.

Kokonaispäästöt ja niiden kehitys

Jalofoodsin hiilidioksidipäästöt ja näiden lähteet on kartoitettu jo vuodesta 2010. 


Vuonna 2019 Jalofoodsin kokonaispäästöt olivat 794 tonnia, ja vuonna 2018 ne olivat 747 tonnia. Näiden vuosien välisen päästömäärän muutoksen taustalla on myyntituotteiden tuotantovolyymin kasvu (6,7%), sekä päästölaskelmien tarkentaminen (mm. päiväkohtaisen papukäytön, tuotannon hävikin ja jätekuljetusten osalta).  


Jalofoodsin tekemän kompensaatiolahjoituksen summa vuodelta 2019 oli noin 16 000 euroa. Se kohdennettiin Nepalissa toteutettavaan, ilmastonsuojeluun dedikoituun projektiin jossa valmistetaan luomulannoitetta biojätteestä. Kyseisellä projektilla on YK:n myöntämä Momentum for Change -tunnustus, joka palkitsee innovatiisia, skaalautuvia ilmastonsuojeluprojekteja ympäri maailman.

Jatkuvaa seurantaa ja prosessien kehitystä

Kysyimme myclimaten laskenta-asiantuntija Martin Lehmann:ilta ja yritysyhteistyöpäällikkö Ottavio Scata:lta, miten Jalofoodsin toiminta on tähän mennessä käynnissä olleen yhteistyön aikana näyttäytynyt heille. 
Saimme vastaukseksi kiitosta aidosta välittämisestä ja proaktiivisesta toiminnasta kantaa oma korsi vahvasti kekoon osana yhteisen, globaalin ilmastokriisin ratkaisemista. Heidän sanojensa mukaan Jalofoods on yritys, joka “tekee jo paljon ja sillä on selkeästi välittyvä halu tehdä lisää” parantaakseen entisestään. 


Yhtenä parannukseen tähtäävänä toimenpiteenä onkin käynnissä oleva muutos siirtyä käyttämään eurooppalaisia luomusoijapapuja Jalotofu-tuotteiden pääraaka-aineena brasilaiaisten soijapapujen sijaan. Jalofoods on pienentänyt tuotteidensa hiilidioksidijalanjälkeä tällä muutoksella jopa noin 10% jo vuonna 2019. Vähennys saavutettiin muun muassa maakuljetusten lyhentyessä huomattavasti siirryttäessä eurooppalaisiin soijapapuihin.

Tästä muutoksesta voit lukea lisää blogistamme täältä

Kerromme toiminnastamme ja tärkeimmistä prosesseihimme liittyvistä muutoksista ja niiden tuloksesti mahdollisimman avoimesti, joten seuraa blogiamme!

Lisää myclimaten lahjoitusvarojen käytöstä täältä.

*Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e) on termi, joka kuvaa kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävää yhteisvaikutusta hiilidioksidiin suhteutettuna (vertailukelpoisuus). Se ilmaistaan määrällisesti esimerkiksi kiloina vuodessa.

Liitteenä myclimaten vahvistukset suoritetuista kompensaatiomääristä ja sertifikaatit yrityksemme hiilineutraalisuudesta. 

Lataa sertikaatit tästä ja tästä.

**Lue lisää ruokamaailman hyviksistä ja pahiksista Ylen jutusta.