Jalofoods on sertifioitu B Corp -yritykseksi
30.04.2024
Jalofoods
Vastuullisuus ja hyvät vibat

JALOFOODSIN VASTUULLISUUSTYÖ ETENEE SUUNNITELLUSTI

Jalofoodsin vastuullisuustyötä hiotaan paremmaksi pienin askelin jokapäiväisessä työssä. Vastuullinen liiketoiminta on yrityksen strateginen valinta ja siinä on edistytty pitkälle.

Vuonna 2021 julkaisimme ensimmäisen vastuullisuusraporttimme ja sen yhteydessä vastuullisuustavoitteemme tuleville vuosille. Vastuullisuusraporttimme sai paljon kiitosta ja se palkittiin parhaana pk-yrityksen raporttina vastuullisuusraportointikilpailussa vuonna 2021. Pitkäjänteinen vastuullisuustyömme on huomattu laajasti.

Joulukuussa 2021 Jalofoods siirtyi yrityskaupan myötä osaksi ruotsalaista Humble Groupia, joka vastaa jatkossa vastuullisuusraportoinnista koko konsernin osalta Euroopan kestävyysraportointidirektiivin mukaisesti. Jalotofu raportoi emoyhtiölle vastuullisuustyöstään neljännesvuosittain. Olemme saaneet myös Humble Group -konsernin sisäisen vastuullisuuspalkinnon joulukuussa 2022 ja kestävyyskunnianosoituksen Raaseporin kaupungilta tammikuussa 2023.

Tässä blogissa käydään läpi vuonna 2020 asetettujen vastuullisuustavoitteiden toteutumista.

Vastuullisuustavoitteet ovat toteutuneet hyvin

Elintarvikealan yrityksenä vastuullisuuden kulmakivinä ovat elintarviketurvallisuus ja hävikin vähentäminen tuotannossa. Nämä ovat perusasioita, joiden eteen työskentelemme päivittäin.

Lisäksi Jalotofun vastuullisuustavoitteet on jaettu neljään pääteemaan:

  • Vastuulliset ja laadukkaat luomuhankinnat
  • Kokonaisvaltainen ilmasto- ja ympäristövastuullisuus
  • Sitoutunut, tyytyväinen ja osaava henkilöstö
  • Terveellinen, herkullinen ja ravitseva kasvisruoka

Näitä tavoitteita olemme edistäneet kahden viime vuoden aikana erityisesti.

yrityksen vastuullisuustavoitteet listattuna

Ensimmäinen tavoite: Vastuulliset ja laadukkaat luomuhankinnat

Tavoitteen mukaan vuoteen 2022 mennessä kaikki pääraaka-ainehankinnat ovat luomua, EU:n alueelta ja niiden alkuperä on jäljitettävissä. Tavoite on toteutunut niin hyvin kuin se on mahdollista. Luomusoijapapuhankinnoistamme 100 % tulee Itävallasta, emmekä käytä tavanomaisia soijapapuja toiminnassamme.

Luomuraaka-aineita käytämme kaikessa, missä se on mahdollista. Tällä hetkellä vain vesi ja suola sekä luonnolliset aromit eivät ole luomua.

Toinen tavoite: Kokonaisvaltainen ilmasto- ja ympäristövastuullisuus

Tavoitteeseen kuuluvat alhainen hiilijalanjälki ja 100 % kompensointi. Tavoite on toteutunut osittain. Aiemmin kompensoimme kaikki 1–3 scopen päästöt. Vuonna 2021 kokonaispäästöt olivat 595 tonnia (tCO₂e). Vuonna 2024 päästömme ovat arviolta noin 700 tonnia (tCO₂e), mikä on kasvusta huolimatta edelleen varsin vähäinen toimialallamme. Suurin osa noususta johtuu toiminnan kasvusta.

Kompensoinnissa pidimme pienen tauon siihen liittyneen yleisen keskustelun ja kriittisen ilmapiirin takia. Kriittisyys liittyi pääosin kompensoinnin läpinäkyvyyden puutteeseen ja viherpesuväitteisiin. Tammikuussa 2024 kompensoimme 700 tCO2e South Polen kautta ilmastoprojektiin Bulgariassa.

Biokaasulaitoksemme on ollut käynnissä syksystä 2022 lähtien ja se tuottaa tällä hetkellä noin 60 % energiantarpeestamme ja sillä tuotetaan tuotannolle kriittistä höyryä muun muassa keittämiseen. Tavoitteena on täysi energiaomavaraisuus vuoteen 2030 mennessä. Loppu energiantarve tuotetaan uusiutuvalla sähköenergialla ja maalämmöllä. Käytämme vähäisiä määriä biopohjaista öljyä (Neste My uusiutuva polttoöljy) pääosin lämmitykseen.

Toiseen tavoitteeseen kuuluivat myös kokoomme suhteutetut merkittävät lahjoitukset ja tuet. Niiden määrä on hieman pienentynyt, mutta tuimme edelleen WWF:n työtä 15 000 eurolla vuonna 2023. Lisäksi olimme Suomen Cheerleading-liiton pääravintokumppani ja tuimme liiton kautta nuorten ja aikuisten liikkumista ja terveellistä ruokavaliota edistävää toimintaa noin 15 000 eurolla.

Kolmas tavoite: Sitoutunut, tyytyväinen ja osaava henkilöstö

Työnantajana tuemme henkilöstön osaamisen kehittämistä muun muassa säännöllisillä sisäisillä koulutuksilla, tarjoamalla mahdollisuuksia työnkiertoon ja tukemalla omaehtoista osaamisen kehittymistä, esimerkiksi oppisopimusjärjestelyillä. Vuonna 2023 koko henkilöstö koulutettiin elintarviketurvallisuudesta ja tarjottiin AS1-alkusammutuskoulutus. Lisäksi vuonna 2023 suoritettiin oppisopimusjärjestelyillä yksi erikoisammattitutkinto ja aloitettiin toinen.

Tarjoamme työntekijöillemme toimialaan verrattuna kilpailukykyisen palkkauksen ja edut, joilla pyrimme sitouttamaan työntekijöitä sekä kannustamaan heitä jatkuvaan kehittymiseen. Maksamme työehtosopimuksessa mainittuihin palkkatasoihin verrattuna noin 10 % suurempaa peruspalkkaa, jonka lisäksi henkilöstöllä on käytössään sitoutumispalkkio ja muita etuja. Henkilöstön vaihtuvuus on alhainen.

Työn kuormittavuuteen vaikutamme hyvällä työnantajamielikuvalla ja turvaamalla riittävät henkilöstöresurssit kaikissa tilanteissa sekä tarjoamalla riittävän perehdytyksen uusiin työtehtäviin. Tärkeitä mittareita ovat sairauspoissaolo- ja ylityötunnit, joita seurataan jatkuvasti. Vuonna 2023 se oli 3,40, kun vuonna 2022 sairauspoissaoloprosentti oli 3,04, eli sairauspoissaolojen määrä nousi hieman. Vuonna 2023 ylitöitä tehtiin 1 586 tuntia, kun vuonna 2022 yhteensä 575 tuntia. Nousu on huomattava. Yksittäistä selittävää syytä sairauspoissaolojen ja ylityömäärien lisääntymiselle ei ole, vaan lukujen nousu johtunee useasta eri tekijästä ja niiden vaikutuksista toisiinsa.

Työtyytyväisyyttä seurataan vuosittain toteutettavalla henkilöstökyselyllä ja vuosittaisilla kehityskeskusteluilla, jatkuvalla seurannalla sekä ylläpitämällä matalan kynnyksen vuorovaikutuskulttuuria. Vuonna 2023 henkilöstökyselyä uudistettiin siten, että tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia, mutta negatiivisten vastausten määrän voidaan todeta laskeneen, eli kokonaistyytyväisyyden voidaan todeta hieman nousseen ja olevan hyvällä tasolla.

Neljäs tavoite: Terveellinen, herkullinen ja ravitseva kasvisruoka

Tavoitteemme on kasvattaa kasvisproteiinin määrää suomalaisten ruokavaliossa. Tähän pyrimme tarjoamalla reseptejä verkkosivuillamme sekä huolehtimalla elintarviketurvallisuudesta ja ruokaturvallisuudesta.

Takaisinvetoja ei ole viime vuosina ollut ja kuluttajareklamaatioiden määrä oli yhteensä 98 kappaletta vuonna 2023. Tuotteita myimme samana vuonna yhteensä lähes 2,2 miljoonaa kappaletta sisältäen sekä vähittäiskauppa- että suurkeittiöpakkaukset. Meillä on voimassa FSSC 22 000 -elintarviketurvallisuussertifikaatti.

Lähestymme kuluttajia pääosin digitaalisten kanavien kautta. Oma verkkosivustomme on tärkein vaikutuskanava. Vuonna 2023 sivustolla kävi yli 500 000 uniikkia kävijää. Sivujen kävijämäärät ovat suuntaa antavia lainsäädännön yksityisyysrajoitusten takia. Sivustolla on reseptejä yli 300.

Jalofoods on B Corp -sertifioitu yritys

Huhtikuussa 2024 Jalofoods on sertifioitu B Corp -yritykseksi. B Corp -sertifikaatti huomioi laajasti yrityksen sosiaalisen ja ympäristövastuun. Suomessa ei vielä ole montaa B Corp -sertifioitua yritystä, mutta Jalofoodsille se on hyvä kehittymispolku, sillä sen vaatimukset ovat tiukat ja olemme jo tehneet paljon vastuullisuustyötä. Silti olemme vasta matkan alussa.

Tutkimme mahdollisuuksia hankkia myös Ekokompassi-sertifikaatin vuoden 2024 aikana. Jalotofu on aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Olemme Suomessa muun muassa Pro Vege ja Pro Luomu -yhdistysten jäseniä sekä Itävallassa sijaitsevan eurooppalaista GMO-vapaata soijanviljelyä edistävän Donau Soja -yhdistyksen jäseniä.

Vastuullisuus on meille tärkeä kehittymisen väline ja ainoa tapa tehdä kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa.

Jalofoods on sertifioitu B Corp -yritykseksi.