Biokaasulaitoksemme on toiminnassa - konkreettista kiertotaloutta
23.11.2022
Jalofoods
Vastuullisuus ja hyvät vibat

Biokaasulaitoksemme on toiminnassa – konkreettista kiertotaloutta!

Tehtaamme yhteyteen rakennetun, elintarvikealalla edistyksellisen biokaasulaitoksen avajaisia vietettiin 1.11.2022. Kiertotalous on nyt tuotannossamme kirjaimellisesti käsinkosketeltavaa ja se vie vastuullisen toimintamme entistäkin paremmalle tasolle. Tämän lisäksi biokaasulaitos varmistaa Jalofoodsin kilpailukyvyn muuttuneessa markkina- ja maailmantilanteessa.

Kupolimallisesta katostaan Globen-nimen saanut, tofutehtaamme vieressä toimintansa käynnistänyt biokaasulaitos avattiin asiaankuuluvien juhlallisuuksien myötä sen kiertotalousratkaisuja esitellen marraskuun alussa. Paikalla oli Jalofoodsin henkilökuntaa, biokaasulaitoshankkeen yhteistyökumppaneita sekä muun muassa yhteistyökumppanimme WWF Nuorten, Business Finlandin ja Raaseporin kaupungin edustajia.

Elintarviketeollisuudessa pioneeritoimintaa edustava hankkeen suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2016 ja varsinainen rakentaminen kesällä 2021. Sen keskeisimpänä tavoitteena oli luoda integroitu, kiertotalouspohjainen toimintamalli, jossa tofun valmistuksen orgaanisista sivuvirroista saadaan tuotettua vihreää energiaa tehtaan omiin tarpeisiin.

Vastuullisuuden lisäksi kilpailukykyä ja luomulannoitetta

Biokaasulaitos parantaa huomattavasti Jalofoodsin energiaomavaraisuutta hyödyntämällä täysin tofun tuotannosta syntyvä biojäte. Siitä tuotetaan energiaa takaisin tehtaan hyödynnettäväksi.

Laitoksen hyödyt ovat kuitenkin nyt tätäkin laajemmat.

Energian markkinahintojen ollessa korkealla, biokaasulaitos on kriittinen yrityksen tulevaisuuden toiminnan ja kilpailukyvyn varmistamisessa. Tavoitteena on tuotannon kasvattaminen kaksinkertaiseksi seuraavan viiden vuoden aikana.

– Näkemyksemme mukaan elintarvikkeiden korkea laatu ja aito vastuullisuus sekä tuotteiden kohtuullinen hintataso ratkaisevat menestymisen tulevaisuuden markkinoilla. Tässä kilpailukyvyn palapelissä biokaasulaitos esittää tärkeää roolia, sanoo Jalofoodsin toimitusjohtaja Jouko Riihimäki.

Jalofoodsin toimitusjohtaja Jouko Riihimäki

Kumppanit mahdollistavat omaan osaamiseen keskittymisen

Jalofoods on oman alansa, laadukkaiden luomukasviproteiinien tuotannon tunnustettu osaaja.

Jotta se voi kasvaessaankin panostaa tähän ydinosaamiseensa, biokaasulaitoshankkeeseen rakennettiin eri alojen asiantuntijayritysten yhteistyömalli.

Mallin myötä energiapalveluiden asiantuntija, One1 Oy, vastaa biokaasulaitoksen rahoittamisesta, rakentamisesta ja operatiivisesta toiminnasta.

Jalofoods puolestaan on sitoutunut toimittamaan biojätettä laitokselle ja ostamaan siltä energiaa sekä hoitamaan kierrätysprosessin sivutuotteena syntyvän jäännösvirran eli rejektin käsittelyn. Tästä rejektistä jalostetaan luomulannoitetta, jonka tuotteistamisesta ja myynnistä vastaa Soilfood Oy.

– Muutokset meitä ympäröivässä maailmassa ovat tehneet kotimaisista kierrätyslannoitteista ja ravinteiden kierrätyksestä entistäkin merkityksellisempiä. Jalofoodsin sivuvirtojen hyödyntäminen maataloudessa kasvattaa ruoantuotannon omavaraisuutta, toteaa toimitusjohtaja Eljas Jokinen Soilfoodilta.

SoilFoodin toimitusjohtaja Eljas Jokinen

Puhdasta energiaa

Investointi energiaomavaraisuuteen ja kiertotalouteen on ollut Jalofoodsille ominaiseen tyyliin pioneerin askel. Biokaasulaitoksen avajaisissa kerrottiin vaihe vaiheelta, miten vuosituhansia vanhan perinteen mukaan valmistettavan tofun tuotannosta saadaan nykyaikaa henkivällä innovaatiolla herkullisen kasvisruoan raaka-aineen ohella aivan uutta lisäarvoa.

Vastuullisesti viljellyistä, eurooppalaisista luomusoijapavuista lähtöisin olevaa, tuotannon biojätteestä saatavaa energiaa puhtaampaa saa etsiä. Etenkin, kun siitäkin syntyvä sivutuote hyödynnetään uudelleen maataloudessa.