24.02.2021
Jalofoods
Vastuullisuus ja hyvät vibat

Rohkea askel kohti kiertotaloutta ja energiaomavaraisuutta: rakennutamme oman biokaasulaitoksen!

Uskollisena tyylillemme, teemme pioneerimäisen rohkean liikkeen kohti yhä vastuullisempaa ja kestävämpää liiketoimintaa rakennuttamalla kasviproteiinituotteita valmistavan Tammisaaren tehtaamme yhteyteen oman biokaasulaitoksen. Maaliskuussa käynnistyvä hanke on elintarviketeollisuudessa aivan omaa luokkaansa ja meille suuri ja merkityksellinen panostus kiertotalouteen. Samalla se auttaa meitä varautumaan kasviproteiinien kulutuksen kasvuun.

Yli 30-vuotisen yrityshistoriansa aikana Jalofoods ei ole kavahtanut tienraivaajan roolia. Päinvastoin, se on pikemminkin hakeutunut rooliin jossa se on voinut näyttää suuntaa kohti vastuullisia valintoja ja tekoja, ja tehnyt sen omalla tavallaan. Seuraava askel tällä kurssilla on suuri, niin investointina kuin hankkeen merkityksenkin suhteen. Vastaavaa ei tiettävästi ole toteutettu missään maailmalla.

Oma biokaasulaitos ainut laatuaan
Rakennuttamalla biokaasulaitoksen Jalotofua tuottavan tehtaamme yhteyteen omalle tontille, pystymme hyödyntämään elintarviketuotannossa väistämättä syntyviä orgaanisia sivuvirtoja aivan uudella tavalla. Näin esimerkiksi biojäte hyödynnetään täysin tuottamalla siitä energiaa takaisin tehtaan hyödynnettäväksi.


Jalofoodsin tavoitteena on olla energiaomavarainen. Biokaasulaitos voi kapasiteetiltään tuottaa 2200 MWh energiaa vuosittain, mutta tehtaan tämänhetkinen tarve on siitä vasta noin puolet. Toki kasviproteiinin kysynnän kasvua on selkeästi näköpiirissä ja siten myös laitoksen kapasiteetin kasvattaminen. 

Tähän mennessä biokaasua on Suomessa tuotettu lähinnä suurempien yritysten yksiköissä tai maatiloilla, joten Jalofoodsin hanke on Suomen mittakaavassa ensimmäinen lajiaan. Soijapavun sivuvirtojen hyödyntämistä tällä tavoin ei tiettävästi ole toteutettu missään muualla maailmassakaan. Hanke siis edustaa aivan uudenlaista, innovatiivista ajattelua, vaikka sen toteutukseen käytettävää teknologiaa onkin jo hyödynnetty esimerkiksi maataloudessa.

Kiertotalous ja vastuullisuus konkretisoituvat
Noin miljoonan euron sitoutuminen biokaasulaitoksen rakentamiseen ja toimintaan on Jalofoodsille valtava investointi kiertotalouteen. Hanke toimii myös keskeisenä vastuullisen kasvumme mahdollistajana, jolla varaudumme kasviproteiinien kulutuksen kasvuun. 

Hankkeemme avaa myös uudet markkinat biokaasulaitoksia toimittaville yrityksille Suomessa. Noin miljoonan euron biokaasulaitos vastaa noin neljännestä liikevaihdostamme, joten alkuvaiheessa riskien kantamiseen tarvitaan kumppani. 

Kumppanina hankkeessa toimii lahtelainen, uusituvan energian projektikokonaisuuksia toteuttava One1 Oy, jolle kyseessä on niinikään sen ensimmäinen biokaasulaitostoteutus. Yritys toimii kriittisen tärkeänä kumppanina laitoksen rakentamisessa sekä sen toiminnan ylläpitämisessä ja lisäksi se on mukana myös sen omistajana. Itse biokaasulaitoksen toimittaa Sauter Biogas Finland. Se rakennetaan suoraan Jalofoodsin tontille, ylimääräisiä kuljetuksia näin välttäen.


Investoinnin takaisinmaksuaika on 10–12 vuotta, mutta tehdas pyrkii samalla energiaomavaraiseksi. Tulevaisuudessa laitoksen on mahdollista kuitenkin tuottaa Jalofoodsille merkittävää taloudellista hyötyä.

Kohti kasvua, pohjana laatu ja vastuullisuus
Tavoitteemme on kolminkertaistaa tuotantomme volyymi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kasviproteiinin kysyntä on vielä verrattain pientä, mutta vähäisetkin muutokset kuluttajien ruokavaliossa vaikuttavat toimialan yritysten tuotantomääriin. Kehitys tähän suuntaan on näkyvissä ja siten tulevaisuuden energiaomavaraisuus on yksi keino, joka takaa Jalofoodsin kilpailukyvyn.


“Globaaleilla markkinoilla kilpailu on kuitenkin jo kovaa. Vastuullinen liiketoiminta on ainoa keino pysyä mukana siinä jatkossakin. Suomalainen yritys ei pysty kilpailemaan volyymillä, joten laatu ja vastuullisuus ratkaisevat. Olemme tienraivaajia näissäkin asioissa”, sanoo Jalofoodsin kaupallinen johtaja ja osakas Jouko Riihimäki

Kuva 1: Havainnekuva rakennettavasta biokaasulaitoksesta.