27.03.2019
Jalofoods
Vastuullisuus ja hyvät vibat

Reilun kaupan luomusoijan pienviljely ei kaada sademetsää

Olemme 30 vuotta vanha kasvisruokaa Tammisaaressa valmistava elintarviketeollisuusyritys ja työllistämme lähes 30 työntekijää Suomessa. Olemme yli 20 vuoden ajan käyttäneet brasilialaisia luomusoijapapuja Jalotofun valmistamisessa. Emme osallistu rehusoijan valmistamiseen tai karjatalouteen, vaan valmistamme Pohjoismaiden markkinoille ainoastaan kasvisruokaa. Kaikki Brasiliasta hankkimamme luomusoijapapu on Reilun kaupan sertifioimaa ja tulee Lounais-Brasiliasta Capaneman alueen pieniltä perhetiloilta. Olemme maailman ainoa Reilun kaupan luomutofua valmistava yritys.

Reilun kaupan soijan tuotantoa valvotaan monin tavoin ja kriteereissä kiinnitetään entistä enemmän huomiota ympäristönsuojeluun. Kriteerit koskevat jokaista Reilun kaupan pienviljelijää ja ne kieltävät metsäkadon aiheuttamisen ja kasvillisuuden tuhoamisen suojelluilla alueilla sekä kannustavat biodiversiteetin lisäämiseen.

Amazonin alueen sademetsien kaataminen on ollut käynnissä jo pitkään. Se on johtunut ja johtuu pääosin karjataloudesta ja ihmisten kasvavasta lihankulutuksesta rikkaissa länsimaissa ja kehittyvissä teollisuusmaissa. Ravintorikas rehusoija on karjatalouden energianlähde. Sitä viljellään suurilla aloilla ja viljelytoiminnan hallintaan osallistuvat myös suuret kansainväliset yritykset, jotka omistavat muun muassa GMO-soijan ytimen. Tämä liiketoimintalogiikka perustuu tehoviljelyyn ja se mahdollistaa rehusoijan myynnin maailmanmarkkinoilla määriteltyyn hintaan ympäri maapallon pääosin lihatuotannon tarpeisiin. Tätä liiketoimintalogiikkaa edistää myös kuluttajien elintason nousu sekä edullisten lihatuotteiden kysyntä. Lihan kulutus esimerkiksi Kiinassa on kasvanut alle 40 vuodessa 13 kilosta yli 60 kiloon per asukas. Suomessa lihankulutus on noin 80 kiloa vuodessa ja tofun kulutus muutamia satoja grammoja asukasta kohden.

Brasilian valtionjohdon vastuuttomat toimet, voimistuvat metsäpalot sekä näistä johtuva kiivas yhteiskunnallinen keskustelu vaikuttavat myös meidän yrityksemme ajatusmaailmaan ja toimintaan. Ne ajavat meidät nopeuttamaan päätöstämme siirtymisessä kohti eurooppalaisten luomusoijapapujen käyttämistä. Kartoitusta olemme tehneet jo yli kolme vuotta ja toiminnassamme käytämme jo nykyään osin itävaltalaisia ja ranskalaisia luomusoijapapuja. Siirtymisen olimme suunnitelleet tekevämme mahdollisimman kestävällä tavalla.

Oman toimintamme kautta olemme siis tukeneet ja edistäneet rehusoijaviljelylle vaihtoehtoista Reilun kaupan luomusoijan pienviljelyä Brasiliassa. Nyt suurin huolemme ovat kumppaneinamme toimivat brasilialaiset pienviljelijät. Onko kenelläkään enää halua heidän asioidensa edistämiseen? Itse toivomme yhteiskunnalliselta keskustelulta syvyyttä ymmärtää asia monelta eri kannalta.

Kaiken kaikkiaan näkemyksemme on, että Brasilian valtionjohdon tukema vastuuton toiminta heikentää ympäristön tilaa ja Brasilian yleistä mainetta maailmalla. Se on johdonmukaisesti tuomittava nyt ja jatkossa.

Jouko Riihimäki, kaupallinen johtaja, Jalofoods 

Voit tarkistaa alla olevasta linkistä, mistä
Jalotofun käyttämät Brasilialaiset soijapavut tulevat:
www.gebana.com/en/farmers-places/

Reilu kauppa ja soija

(Reilun kaupan tiedote  23.8.2019)

Brasilia on merkittävä soijantuottajamaa. Reilu kauppa uskoo siihen, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tärkeää huomioida soijapapujen tuotantotavat ja käyttötarkoitus sekä pyrkiä erilaisten sertifiointien ja asenteiden muuttamisen avulla vastuullisempaan tuotantoon niissä maissa, missä soijaa jo tällä hetkellä viljellään. Myös viljellyn soijan tehokkaampi käyttö suoraan ihmisravinnoksi on keino vähentää soijan kasvavaa kysyntää ja siten tarvetta uudelle viljelymaalle. Valtaosa maailman soijasadosta päätyy eläinrehuksi. On suositeltavaa suosia suoraan ihmisravinnoksi käytettäviä soijatuotteita, sillä ne ovat ympäristön kannalta eläintuotteita huomattavasti tehokkaampia proteiinin lähteitä. 

Reilun kaupan soijan viljely tapahtuu pienviljelijöiden muodostamissa osuuskunnissa ja tuotantoa valvotaan monin tavoin, huomioiden sosiaaliset näkökulmat ja ympäristön hyvinvointi. Soijan viljelyn siirtyminen massatuotannosta perheviljelyyn hyödyttää niin paikallista luontoa kuin ihmisiäkin: se monipuolistaa maataloutta ja tuo maanviljelijöille lisää työpaikkoja. 

Reilun kaupan pienviljelijöitä koskevat kriteerit päivitettiin 1.7.2019. Uudistetuissa kriteereissä kiinnitetään entistä enemmän huomiota ympäristönsuojeluun sekä otetaan kantaa metsäkatoon. Kaikkia Reilun kaupan pienviljelijöitä koskevat kriteerit kieltävät metsäkadon aiheuttamisen ja kasvillisuuden tuhoamisen suojelluilla alueilla. Osuuskunnilla tulee ensimmäisen sertifiointivuoden jälkeen olla tilannekartoitus ja suunnitelma siitä, miten he omalla toiminnallaan estävät metsäkatoa. Tämä on koettu tehokkaaksi tavaksi kasvattaa pientuottajien ilmastotietoisuutta ja -toimia. Lisäksi kriteerit kannustavat mahdollisimman tehokkaaseen energiankäyttöön, vähentämään kasvihuonekaasuja ja suojelemaan ja kehittämään biodiversiteettiä. 

Kokonaisvaltainen ratkaisu soijan vastuullisuuden huomioimiseen yhdistelee eri vaihtoehtoja. Lihan, kananmunien ja maitotuotteiden ja niiden tuotantoketjussa käytettävän soijapohjaisen rehun sertifiointi on järkevää esimerkiksi rehusoijaan keskittyvän, WWF:n suomalaisen soijasitoumuksen suosittelemien RTRS- tai ProTerra -sertifiointien kautta. Ihmisravinnoksi käytettävän soijan sertifioinnin vahva yhdistelmä on Reilu kauppa ja luomu, jolloin tuotannossa on huomioitu sekä ympäristö että sosiaalinen kestävyys. 

— 

Reilun kaupan pienviljelijöitä koskevat kriteerit ovat julkisesti saatavilla täällä: https://www.fairtrade.net/standard/spo 

Metsäkatoon ja suojeltujen alueiden vaalimiseen erityisesti liittyvät kohdat ovat 3.2.30 Conservation of protected areas, 3.2.31 Protection of forests and vegetation, 3.2.32 Prevention of deforestation, 3.2.33 Enchanging biodiversity, 3.2.43 Efficient energy use ja 3.2.44 Green House Gas emissions and carbon sequestration. 

Uudet kriteerien kohdat 3.3.31, 3.2.32, 3.2.33, 3.2.43 ja 3.2.44 ovat voimassa uusille toimijoille heti ja ennen 1.7.2019 sertifioituneille 1.4.2021 alkaen. 


Statement on Organic Farming in Brasil | GEBANA Global Farmer’s Market

Fight against Deforestation and Burning of Rainforest – Support organic farmers in Brazil

The current developments in Brazil are very alarming for nature and people.

Day per day important parts of the Amazonas are cut and burnt, making place for cattle beef production and industrial soy production.

The cattle sector is by far the main driver for the deforestation, as forest is turned into pasture land. But also soy and palm oil plantations contribute substantially to the deforestation.

Brazilian conventional agriculture is ruled by big companies. There agricultural production methods have negative impacts on Ecosystems and Biodiversity, and lead to pesticide contamination of the neighbourhood, erosion and degradation of soils, etc.

In Capanema, 3000km away from the Amazon, a group of 35 organic and Fairtrade certified family famers shows how it goes differently.

These small producers own farmland since several generations in the hilly areas of Capanema region. The traditional agricultural production in this area dates back to the immigrations to Capanema region in the 50’s.

These producers and the company behind it, gebana Brazil, are showing how it is possible to do agriculture and care for nature and protect Biodiversity.

They developed organic production methods together with local universities, and have fought several challenges such as pollution from conventional surroundings. By now, they have become real “local heroes” (https://www.youtube.com/watch?v=BFtmzRvHh6I&t=84s).

The Fairtrade Certification and especially the corresponding Fairtrade Premium provide good support for these activities.

The farmers decided, that this year’s premium money will be designated for purchase of organic fertilizer and micronutrients, external training on sustainable water use, and further elements such as purchase of agricultural machinery and support for waste recycling.

Only if such farmer groups survive and multiply, we can fight conventional farming practices and deforestation, and show to public opinion leaders our alternative concepts.

What to do?

Eat less meat. Its not only about the cattle production in Brazil, but also almost all of the Brazilian soy ends up as feed for the animals reared in the Americas and in Europe, to satisfy our vast demand for meat

  • Support organic Family-Scale Agriculture
  • Support and ask for policies against Deforestation on all levels

More about gebana Brasil

Gebana Brasil is partner of the Biosphere Reserve of Iguaçu and the sustainability department of ITAIPU. The organic production of gebana Brasil is vital for the protection of the local rivers from the heavy contamination by conventional agriculture. The local name of gebana Brasil is «Cataratas do Iguaçu Alimentos Orgânicos » showing this commitment.

Gebana Brasil is a pioneer company in direct seeding for organics. This is the most important agricultural challenge for the tropics.

See more about Gebana Brasil: www.youtube.com/watch?v=BFtmzRvHh6I&t=84s (english subtitles made by local « fan »)

WILSON PERETTI – Producer of Gebana Brasil since its foundation in 2002

Wilson Peretti is using still nowadays animals to help in farm tasks and many activities are done by hand. Wilson Peretti says: “My farm is located close to Iguaçu river and I believe that is very important use organic techniques to preserve riparian forest to keep the river and the environment healthy.”

Producer BRUNO FERREIRA has grown up in this region; his parents have treated the fields still with Bullock carts; he now owns a small tractor.

Bruno Ferreira says: “Organic agriculture brings an important income to our family. Trough biological techniques we can take care of soil and preserve environment”.

Producer DANIEL MEYER says: “We are in organic agriculture since 90’s. This has brought us a bigger income to our family and a biological balance in our farm. “

 “It is a crime what they are doing with Amazon. Me and my neighbours fight to preserve environment and keep forest reserves in our lands”.