16.01.2020
Jalofoods
Vastuullisuus ja hyvät vibat

Jalofoods lahjoittaa varoja sademetsien suojelutyöhön

Viime vuoden aikana Jalotofu Maustamaton-kuluttajapakkauksissa on voinut nähdä ympäristöjärjestö WWF:n tutun pandalogon. Jokaisesta myydystä tuotteesta Jalofoods lahjoittaa jatkossakin 10 senttiä WWF:n luonnon monimuotoisuuden suojelutyöhön. Mitä tämä tärkeä työ pitää sisällään, miten sitä tehdään ja mitä sillä on jo saatu aikaan? 

Sademetsää Sumatran saarella Indonesiassa.
Kuva: © Neil Ever Osborne / WWF-US

Vuoden 2019 keväällä kerroimme, että aloitimme yhteistyön WWF:n kanssa. Tämän myötä kaikille tarjoutui matalan kynnyksen keino vaikuttaa ympäristön monimuotoisuuden suojelemiseen kaupan hyllyn ja oman lautasen kautta. 

Tuotteiden loppuvuoden 2019 myyntiin perustuva, yli 8 000 euron tukilahjoitus kohdistetaan WWF:n kriittisen tärkeään sademetsien suojeluun. Vuoden 2019 alkupuoliskon myyntiin perustuva 6 000 euron lahjoitus tehtiin WWF:lle jo viime kesänä. Kiitos siis kaikille Jalotofu Maustamattoman valinneille! Jatkamme yhteistyötä tänäkin vuonna, joten tuotteen ostaminen on helppo keino vaikuttaa jatkossakin.

Haastattelimme WWF Suomen tiimiä siitä, miksi sademetsien suojelu on niin tärkeää ja millä tavoin sitä meidänkin lahjoittamillamme varoilla tehdään. 

Ilman sademetsiä olisimme kaikki hengenvaarassa 

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja tulevaisuus, jossa ihmiset, luonto ja eläimet elävät rinnakkain, tasapainoisena kokonaisuutena on WWF:n tavoitteellinen visio. Meille Jalofoodsilla nämä ovat elämän elinehtoja. Toimintamme perustana ovatkin kestävyyteen nojaavat arvot ja vastuullisuus. Oli siis enemmän kuin luontevaa valita WWF ja sen työn tukeminen Jalotofu Maustamattoman myynneistä koostuvan lahjoituksemme kohteeksi. 

Sademetsien hyvinvointi ja niiden koskemattomuuden vaaliminen on noussut vahvasti esiin tänä syksynä Amazonin valtavien, tuhoisien sademetsäpalojen ja niiden syiden ja seurausten julkisen tarkastelun myötä. Suurta huolta, ahdistusta ja poliittista turhautumista juuri nyt herättävät Australiassa riehuvat, ennennäkemättömän valtavat metsäpalot.

Jalotofun valmistuksessa käytettävät brasialaiset Reilun Kaupan soijapavut eivät liity Amazonin metsäpaloihin tai -hakkuisiin. Lue lisää täältä.

Hallitsematon metsäpalo maissipellon läheisyydessä Brasiliassa.
Kuva: © Day’s Edge Productions / WWF-US

Emme pysty torjumaan ilmastonmuutosta ilman Amazonin sademetsää. On tärkeää kuitenkin myös ymmärtää, että meitä kaikkia koskettava uhka sademetsien hyvinvoinnin romahtamisesta on Amazonia huomattavasti laajempi. Kriittisen tärkeitä, suuria metsiä sijaitsee ympäri maailmaa ja lähes kaikkia näitä uhkaa joukko varsin erilaisia haasteita.

Metsien tuhoutuminen nopeuttaa ilmastonmuutosta, sillä ne sitovat ja varastoivat itseensä huomattavasti hiilidioksidia. Myös metsäpalojen ja hakkuiden myötä metsistä vapautuvat kasvihuonekaasut kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Pysäyttävä tosiasia on, että kansainvälisellä tasolla metsäkato yksin aiheuttaa vuosittain noin saman verran päästöjä kuin liikenne! Trooppisten sademetsien suojelu on erityisen kriittistä, sillä ne ovat monimuotoisuudeltaan maapallon rikkaimpien elinympäristöjen joukossa. 

Tilanteeseen puuttuminen vaatii monipuolisia, tieteeseen perustuvia keinoja ja rutkasti asiantuntevia henkilöresursseja – ja toimia ja ratkaisuja tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. 

Miten ja missä WWF tarkalleen tekee sademetsien suojelutyötään? 

Suojelu ei vain metsäpalojen torjuntaa 

Kolmivarvaslaiskiainen Amapan osavaltiossa sijaitsevalla suojelualueella Brasiliassa.
Kuva: © André Dib / WWF-Brazil

Sademetsien suojelutyö yhdistyy monen mielessä metsäpaloihin ja näiden seurauksina metsäkatoon ja sademetsien eläinlajien katastrofaaliseen tuhoon. Liekehtivä Amazonin alue työllisti WWF:ää tänä vuonna enemmän kuin koskaan, ja tilanne huolestutti ennennäkemättömällä tavalla ihmisiä ympäri maailman. 

Afrikassa, Venäjän Siperiassa ja viimeisimpänä Australiassa on viimeisen vuoden aikana nähty laajoja vuotuisia metsäpaloja ja tilanne on ollut kriittinen myös esimerkiksi Indonesiassa. WWF Suomi on ollut alusta asti mukana erityisesti 220 000 nelikilometrin suuruisen Heart of Borneo -sademetsäalueen suojelussa. Lue siitä lisää täältä. Sademetsiä ja niiden ainutlaatuista eläinten ja kasvien lajistoa uhkaavat myös esimerkiksi maatalous, metsäteollisuus, kaivostoiminta, salametsästys, ja ilmastonmuutos (ilmaston lämpeneminen).

WWF:n tavoitteena on pysäyttää maailman metsäkato vuoteen 2030 mennessä. Tähän tähtäävään työhön kuuluu muun muassa suojelualueiden lisääminen, alueiden kestävämpään käyttöön tähtäävän vastuullisen maankäytön edistäminen, uudelleenmetsittäminen, metsäalueiden ennallistaminen, uhanalaisten eläinten määrän kartoittaminen ja suojelutoimien koordinointi ja koulutus, kestävämmän palmuöljytuotannon edistäminen sekä paikallisväestön kestävien elinkeinojen luominen ja kehittäminen.

Toimintaa ja työkaluja yli valtiorajojen 

Vaikka suojelutyötä tehdään lukuisin eri tavoin sademetsäalueilla sijaitsevissa maissa, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävän suojelutyön on voitava ylittää kansalliset rajat ja poliittiset linjaukset.

WWF:n tutkijoista koostuva Living Amazon Initiative-tiimi kehitti uudenlaisen, Amazonin alueen kansalliset rajat ylittävän ekosysteemeihin pohjautuvan lähestymistavan ja metodin alueen sademetsien ja jokiverkoston suojelua edistämään. Tässä identifioitiin suojelutyön prioriteettialueet, ja luotiin Amazonin jokialueelle oma tietokanta keräämään ja tuottamaan tieteeseen pohjautuvaa tietoa aluetta koskevan päätöksenteon tueksi.

Yritysten tuki tärkeässä asemassa 

Jalofoodsin sekä muiden yritysten lahjoitukset ovat tärkeä tuki voittoa tavoittelemattomalle WWF:lle, jotta se voi suojella sademetsiä. Näillä, sekä yksityishenkilöiden tuella, rahoitetaan useita hankkeita sademetsissä tai niiden suojavyöhykkeillä, joissa WWF toimii esimerkiksi ulkoministeriön kumppanina.

Vuonna 2019 WWF pystyi kasvaneen tuen vuoksi keskittämään enemmän varoja Amazonin alueelle, jossa suojelutyötä tarvittiin enemmän kuin koskaan. 

Jalofoodsin ja WWF:n yhteistyö jatkuu tänäkin vuonna tuttuun tapaan. Valitsemalla pandalogolla varustetun Jalotofu Maustamattoman oman kokkailun kulmakiveksi kaupan hyllystä voi tänäkin vuonna tukea äärimmäisen tärkeää sademetsien suojelutyötä.

RESEPTIVINKKI: valmista ihanan värikäs ja piristävä, aasiatyyliin maustettu erilaisiin satokausiin taipuva tofusalaatti, jonka kehitimme luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen inspiroimana. Resepti täällä.